GDPR och Cookies

Vilka är vi?

Vår hemsida är: https://uppsalahandelsforening.se.

Introduktion

Vi månar om att du ska känna dig trygg och vi värnar alltid om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter.

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. I och med det har skyddet av dina personuppgifter stärkts ännu mer.

I din kontakt med Upsala handelsförening lämnar du viss information till oss. Vi behandlar personuppgifter så som kontaktuppgifter och betaluppgifter, i samband med att du till exempel handlar av oss eller är i kontakt med oss på annat sätt.

Dina uppgifter kan när det är nödvändigt behöva delas med andra, exempelvis vår revisor. Dina uppgifter kan också komma att användas för att informera om Uppsala Kafferosteris verksamhet, via till exempel post eller e-post.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet. Du har också flera rättigheter enligt GDPR, bland annat att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och att kontrollera att de är korrekta.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor, mejla då info@uppsalahandelsforening.se

Handelsföreningen i Upsala AB Integritetspolicy

  1. Inledning

Handelsföreningen i Upsala AB, org.nr 556545-8816 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Box 1110 751 41 Uppsala, värnar om din personliga integritet. Här i vår integritetspolicy hittar du all information om hur vi använder och lagrar dina personuppgifter, för att du ska kunna känna dig trygg.

  1. Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?

Handelsföreningen i Upsala AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

  1. Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på Handelsföreningen i Upsala AB kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter.

3.1. För dig som är prenumerant av vårt kaffe:

Namn, postadress och e-postadress lagras under hela tiden du är prenumerant för att vi ska kunna förse dig men information enligt överenskommelse. Då dessa uppgifter är nödvändiga för att ingå avtal för att hålla dig uppdaterad på vad vi gör till dig har vi laglig grund att spara dina personuppgifter. Efter att aktiv dialog har upphört sparar vi dina personuppgifter i 8 år.

3.2. För dig som handlar presentkort av oss någon enstaka gång via hemsida eller e-post:

Namn, postadress och e-postadress lagras för att vi ska kunna leverera presentkort till dig enligt överenskommelse. Då dessa uppgifter är nödvändiga för att leverera presentkort till dig enligt vårt avtal har vi laglig grund att spara dina personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter i 3 år efter köpet.

3.2. För dig som handlar presentkort av oss via Swish

Genom betalning i Swish kommer vi att ha information om ditt namn, vilket enbart sparas i bokföringssyfte.

3.3. För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev:

Din e-postadress sparas för utskick av nyhetsbrev, på den rättsliga grunden intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev. Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få nyhetsbrevet.

3.4. För dig som jobbar hos en återförsäljare

Vi sparar ditt namn och jobbtelefonnummer för att kunna hålla kontakt och leverera presentkort till det företag du jobbar på. Då dessa uppgifter är nödvändiga för att leverera presentkort till dig enligt vårt avtal har vi laglig grund att spara dina personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ett avtal med återförsäljaren samt att du jobbar där. Efter att avtalet har upphört sparar vi dina personuppgifter i 1 år.

I bokföringssyfte sparas alla inbetalningsavier i upp till 10 år, då räkenskapsinformationen måste sparas i 10 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, i enlighet med bokföringslagen. I de fall ditt namn framgår genom inbetalningen kommer denna personuppgift att sparas analogt i upp till 10 år.

  1. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Upsala handelsförening. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter banker och revisorer få åtkomst till dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag.

  1. Överförs dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)?

Nej.

  1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi håller brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina uppgifter. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Vår personal har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.
Känsliga personuppgifter kommer att förvaras säkert och kommer att behandlas på annat sätt än ovanstående enligt separat avtal parter emellan.

  1. Vilka regler gäller för hur länge mina personuppgifter sparas?

Information om hur länge vi sparar uppgifter i relation till dig specifikt i olika situationer kan du läsa om i avsnitt 3 ovan. Vi behandlar dock aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

  1. Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

  1. Cookies

Vi använder cookies på www.uppsalahandelsforening.se av tekniska skäl och för att mäta trafiken på vår webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra våra tjänster. Genom att surfa på vår sajt godkänner du att vi använder cookies, om du inte har inaktiverat dem genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare.

  1. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla info@uppsalahandelsforening.se

Denna integritetspolicy uppdaterades och fastställdes av Upsala handelsförening/ Handelsföreningen i Upsala AB den 20 januari 2022.