Johan Thaléns Minne

Stiftelsen Johan Thaléns minne

Ändamål: Stiftelsens syfte är att årligen dela ut avkastningen till änkor eller andra behövande inom handelskåren.
Skulle inom handelskåren icke finnas någon i behov av undersöd från stiftelsen ska avkastningen kunna
tilldelas fattig familj med barn, oberoende av huruvida de tillhöra handelskåren eller ej.

Föreskrifter för fonden
Johan Thaléns Minne

§1 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut avkastningen till änkor eller andra behövande inom handelskåren.
Skulle inom handelskåren icke finnas någon i behov av undersöd från stiftelsen ska avkastningen kunna
tilldelas fattig familj med barn, oberoende av huruvida de tillhöra handelskåren eller ej.

§2 Styrelse 
Stiftelsen Johan Thaléns minna förvaltas av fondstyrelse som utses av Upsala Handelsförenings medlemmar på dess årsmöte. Fondstyrelsen består av tre ledamöter varav Upsala Handelsförenings ordförande är en och de två övriga ledamöterna är skilda från Upsala handelsförenings styrelse.

 

Sittande styrelse
2023-2024
Beslut årsstämman UHf 2023-05-17

Michael Prising
(ordförande Upsala Handelsförening)

David Fichtel 

Hannah Fichtel 

 

Ansökan