Inlösen presentkort

Inlösenblankett

Du som medlemsföretag hos antingen Upsala Handelsförening eller Uppsala Citysamverkan har rätt att lösa in presentkorten. 

Fyll i blanketten tillsammans med de makulerade presentkorten och skicka in till box 1110. 

 

Vill du ha blanketten skickad som PDF? 

maila: info@uppsalahandelsforening.se

FAQ om inlösen

Presentkortet går att jämföra med kontanter. Värdet på presentkortet är tydligt tryck på framsidan och motsvarar det värdet. Vid mottagande av presentkortet skall det tydligt makuleras genom att riva/klippa av ett hörn. Presentkortet är endast giltig en gång.

Presentkortet makuleras genom att riva av eller klippa av ett hörn på presentkortet. Detta ska göras för att tydligt visa att presentkortet är använt och inte går att använda igen. På baksidan ser ni två streckkoder. Den nedre måste vara intakt för att vi skall kunna skanna av det unika löpnumret. Streckkoden till höger är en EAN kod som gäller för att kunna skanna i kassan.

Efter att ni mottagit och makulerat presentkorten fyller ni i checkinlösenblanketten och tillsammans med det makulerade korten skickar det till oss. När vi mottagit dessa och räknat/skannat av att antalet stämmer betalar vi ut till det ifylla post/bankgirot och ni får betalt.
Endast vid mottagande av ifylld blankett samt presentkorten sker utbetalning.

Inlösen kostar ingenting utan vi betalar ut 100kr för varje 100kr presentkort osv.

Vill ni att betalningen skall märkas på ett speciellt sätt fyller ni i det, annars märks betalningen med ”Inlöst pkort Uppsala”.

Då vårt presentkort inte går att växla mot kontanter för att gå under presentkortförsäljning så handlar det om att nyttja presentkortet så bra som möjligt. Vi rekommenderar att ge tillbaka upp till 10% av värdet på presentkortet. Detta för att det ska bli rätt i hanteringen.

Exempel: ett köp på 97kr och kunden vill betala med 100kr presentkort. Ni ger tillbaka 3 kr kontant och vid inlösen får ni 100kr av oss. Er kassa stämmer och våra böcker stämmer.

Kan ni inte lämna kontanter får ni ha en dialog med kunden om vad som blir bästa lösningen i just ert läge.

Om ni är en kontantfri butik kommer det såklart inte gå att betala tillbaka i kontanter. Då få ni förklara det för kunden och det blir upp till kunden att besluta om de vill gå miste om den summan som kvarstår på presentkortet. Ni som företag behöver inte ge tillbaka men det är vår rekommendation för att slippa diffar i kassan. 

Presentkorten och checkinlösenblankett skickas till:
UPSALA HANDELSFÖRENING

BOX 1110

751 41 UPPSALA

Skulle det vara så att ni känner er osäkra på att det är ett redan använt kort som personen ifråga menar har gått sönder i hens ficka kan ni alltid välja att inte lösa in dem, på samma sätt som en trasig sedel. Be dem gärna ta kontakt med oss på Upsala handelsförening så ser vi till att hjälpa dem med att antingen få en ny eller ta reda på läget med presentkortet.

European Article Number, förkortat EAN är en unik streckkod som fungerar mot scannern i kassan. Genom att programmera in streckkoden mot kassan kan man bara blippa streckkoden och kassan tar emot det som pengar. Hur ni löser detta på lättaste sätt får ni ta kontakt med er kassaleverantör eller kassaansvarig för mer information.

UHF: David Fichtel 0738 28 10 80
Info@uppsalahandelsforening.se

alt. Uppsala Citysamverkan:  Lisa Thörn 0709-140080
Info@uppsalacity.se

Vill du bli medlem?
Kolla om du har vad som krävs