Upsala Handelsförnings styrelse

Ordförande

Charlie Torsdotter, IKEA

Ledamöter
Jessica Andersson, Miramar
Fredrik Berggren, ELON
Anna Bohman, Bohman&Wiberg
Camilla Lundström, Cameo Design
Michael Prising, Fesrkarn
Åsa Österdahl, Stickspåret

Suppleant
Caroline Eklund-Wallin, Stadium