OM UPSALA HANDELSFÖRENING

Upsala Handelsförening grundades 1847 och har ca 250 medlemmar som representerar både lokala och rikstäckande företag. UHf har som ändamål att främja detaljhandelns utveckling och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Bland de frågor som föreningen arbetar med kan nämnas:

MEDLEMSSERVICE
Här får föreningens medlemmar möjligheter till daglig support i handelsfrågor.

UTBILDNING
Vi medverkar tillsammans med andra aktörer i utbildning för medlemsföretagen och deras personal. Utbildning och även seminarier erbjuds till kraftigt subventionerade priser till våra medlemmar.

LOKALA KONSUMENTRÅDET
Konsumentrådet skall verka för goda förhållanden mellan konsument och handel i Uppsala Kommun. Konsumentrådet är ett samarbete mellan kommunen och Upsala Handelsförening.

ORDNINGSFRÅGOR
Säkerhet och trygghet i butik, snatterier och gatuhandel är frågor som föreningen engagerar sig i.

STIPENDIER
Upsala Handelsförening kan dela ut stipendium på 10.000:- till förtjänt elev vid handelsprogrammet.

CITYFRÅGOR
Medlemmarnas intressen i city tillvaratas genom föreningens delägarskap i Uppsala Citysamverkan AB som i sin tur marknadsför sig under namnet Uppsala City.

SÄLENSTUGAN
Föreningen äger en stuga i Sälenfjällen som kan hyras av medlemsföretagen.

PRESENTKORT
Upsala Handelsförenings presentkort säljs hos ICA Kvantum i Gränby, ICA Maxi och Pressbyrån, Stora Torget, Svava, Centralen, och S:t Per.

FÖRENINGSMÖTEN
Föreningsmöten hålls 2ggr/år varav ett är årsmöte, där föreningens medlemmar träffas under trivsamma former. Även frukostmöten med information om aktuellt ämne eller handelsinriktad fråga hålls.

Upsala handelsforening

Upsala Handelsförnings styrelse

Ordförande

Charlie Torsdotter, IKEA

Ledamöter
Jessica Andersson, Miramar
Fredrik Berggren, ELON
Anna Bohman, Bohman&Wiberg
Camilla Lundström, Cameo Design
Michael Prising, Fesrkarn
Åsa Österdahl, Stickspåret

Suppleant
Caroline Eklund-Wallin, Stadium